Vragen van ontvangers
Mag ik ook een pakket aanvragen voor iemand in het buitenland?

Nee, helaas niet. Om de gehele logistieke organisatie behapbaar te houden, willen het Secret Sint project beperken tot Nederland.

Wij hebben vorig jaar een pakket ontvangen. Mag ik ons dit jaar weer opgeven?

Dit is zeker toegestaan, ervan uitgaande dat het ook dit jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is om pakjesavond te vieren.

Mag ik meerdere gezinnen opgeven, of naast mijn eigen gezin ook een ander gezin?

Dit is toegestaan, mits de gezinnen zelf niet in staat zijn om pakjesavond te regelen, en / of dit ook niet door een andere partij geregeld wordt.

Vragen van gevers
Welke voorwaarden stellen jullie aan het ontvangen van een pakjesavondpakket?

Aan het opgeven van het ontvangen van een pakket voor een complete pakjeavond is enkel de voorwaarde verbonden dat het gezin zelf niet in staat is om dit te regelen.

Dit kan verschillende redenen hebben, zoals:

  • Gezondheid
  • Verdriet
  • Financiën
  • Etcetera...

Uitgangspunt is dat het gezin het zelf niet kan, en er niet van een andere kant een pakjesavond geregeld wordt.

Pakjesavond is een kinderfeest

Aangezien pakjesavond een kinderfeest is, vereisen we wel dat er minimaal 1 kind de basisschoolleeftijd heeft of jonger is.. De maximale leeftijd om een kind op te geven is 15 jaar.

Welke informatie ontvang ik over de pakket ontvanger als ik Secret Sint wil zijn?

Deze informatie proberen we zo breed mogelijk voor je in orde te hebben. Ontvangers geven zaken op als aantal kinderen, leeftijd, naam, hobby, kleding- en schoenmaat. Daaruit kun je al veel opmaken, en verder laten we je lekker je gang gaan!

Ik wil het pakket wat ik maak graag zelf brengen, kan dit?

Nee, om de anonimiteit van een ontvangend gezin te waarborgen is het niet toegestaan een pakket zelf te gaan brengen, tenzij jij de aanvrager bent en het pakket voor hen bij jou thuis ontvangt. De Secret Sint verstuurt het pakket altijd.

Wat als mijn pakket kwijt raakt bij de post?

Helaas zal dit misschien een enkele keer gebeuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het kwijtraken van een pakket. We zullen wel samen met jou zoeken naar een oplossing, zodat het ontvangende gezin alsnog verblijd kan worden tijdens pakjesavaond.

Wanneer moet het pakket verstuurd worden?

Je kant- en- klare pakjesavondpakket verstuur je uiterlijk 25 november 2023 met DHL of DPD (het liefste eerder in verband met drukte bij de pakketdiensten). Zorg dat je de Track & Trace code hebt, zodat je kunt volgen of en wanneer je pakket afgeleverd wordt.

Mag ik tweedehands speelgoed geven?

Dit is niet toegestaan. Wij kiezen ervoor om enkel nieuw speelgoed te laten verpakken, juist ook omdat de kinderen in onze doelgroep veelal nooit speelgoed in verpakking krijgen, maar vaak tweedehands. Dit doet niets af aan onze mening dat zolang iets goed is het opnieuw gebruikt kan worden, dus we raden je aan met je goede tweedehands speelgoed een regionale actie te ondersteunen.

Mag ik tweedehands kleding mee sturen?

Helaas is dit niet toegestaan

Voor hoeveel euro moet ik een pakket schenken?

Dat laten we grotendeels aan jou over. Een aantal zaken die per kind of gezin in het pakket gaan zijn de basis, minimaal per kind iets leuks, iets lekkers en iets nuttigs. Verder mag je helemaal zelf invulling geven aan het pakjesavondpakket voor het aan jou gematchte gezin.

Wanneer moet het pakket verstuurd worden?

Het pakket dient uiterlijk 25 november te worden verstuurd. Dit omdat de decembermaand erg druk is bij de post en er grote kans is dat het langer dan één dag onderweg is naar het gezin.

Overige vragen
Hebben jullie een flyer over het Secret Sint project die ik kan uitdelen?

Zeker weten!  De flyer bevat informatie over het concept en hoe mensen zich kunnen aanmelden.

Download hier: 

Hoe kan ik mijn gezin of het gezin van een ander opgeven?

Dat kan via de pagina "een pakket ontvangen". Hier staat precies uitgelegd hoe het een en ander in zijn werk gaat.

We willen geld doneren, kan dit?

Dit kan wel ten behoeve van het belangeloze Secret Sint project en niet voor het samenstellen van een pakket.

Geen donatie mogelijk voor pakketten

We hebben besloten dat je enkel zelf een compleet pakket kunt klaarmaken voor een gezin dat zelf geen pakjesavond kan faciliteren. Dit omdat wij uitgaan van het verlangen en vermogen van een mens om zich in te zetten voor een ander.

Donatie mogelijk ten behoeve van het Secret Sint project

Ondanks dat al onze partners zich belangeloos inzetten voor het project, komen er altijd administratieve kosten voort uit een project als deze. Denk daarbij aan hosting en onderhoud van de website en de aanschaf van andere hulpmiddelen om het project zo goed mogelijk te faciliteren en qua tijdsmanagement behapbaar te houden. Wil je bijdragen aan het voortzetten van het Secret Sint project? Dat kan via onze GoFundMe pagina! Alvast bedankt voor je bijdrage.