Secret Sint heeft als uitgangspunt het verzorgen van een complete pakjesavond voor een gezin dat hier zelf niet toe in staat is.  Via onze website kun je je eigen gezin of dat van een ander opgeven om een pakket te ontvangen, of jezelf opgeven als Secret Sint.

Wij verwerken constant persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Secret Sint van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Toestemming vragen voor de verwerking van jouw gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw gegevens te beschermen. 
Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Door gebruik te maken van onze opgave formulieren verkrijgen wij verschillende gegevens van jou. Per formulier wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Secret Sint via de mail. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 60 dagen. Na 5 december verwijderen wij alle gegevens.

Contact

Wanneer je een e-mailbericht of ingevuld contactformulier verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (enkel bij telefonisch contact)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld.Alleen medewerkers van Secret Sint waarvan het noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functie hebben toegang tot jouw gegevens.

Plaatsen en afhandelen aanvraag of aanbod:

Als je een bestelling plaatst op onze website, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de aanvraag of het aanbod van een Secret Sint pakjespakket.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres ( in geval van aanvraag)
 • Eventuele teksten en/of foto’s indien mee gestuurd in mail of Insta.
 • IP-adres

Wij gebruiken regelmatig teksten en foto’s die jij met ons deelt op onze socials. Dit is altijd geanonimiseerd, en zonder dat personen herkenbaar zijn. Indien je dit niet wilt, horen we dat graag.

Informatie voor jou als ontvanger van een pakjesavond pakket

Als je een pakjesavondpakket ontvangt via Secret Sint, dan hebben wij jouw gegevens gekregen van diegene die jou op heeft gegeven.
Wij gebruiken alleen jouw naam en adresgegevens om de bestelling bij jou af te kunnen leveren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, omdat wij alleen op die manier de overeenkomst met de verzender (degene die jou iets heeft toegestuurd) kunnen nakomen.

Goede beveiliging van jouw gegevens

Secret Sint neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring voor de meest actuele informatie.